prietenii lui andrei

Secția ATI din Debrecen

Această postare este dedicată celor care au avut grijă de Andrei timp de 5 săptămâni în fiecare zi și în fiecare noapte, oameni minunați din secția de ATI pediatrică din Debrecen!!!

Cât timp am fost acolo, am simțit că sunt într-o mare familie care are grija de copiii lor. M-am simțit în siguranță și cel mai important că m-am simțit că au credința că Andrei se va face bine. Era intubat, respira un aparat pentru el și acești oameni minunați mă încurajau și îmi dădeau aripi.

Le sunt recunoscătoare asistentelor care au avut multa răbdare cu mine să mă învețe tot ce se face într-o secție de ATI și au avut încredere să mă lase să fac totul singură pentru copilul meu. Eram acolo de la 6:45 până la 21:00, poate chiar 23:00 seara și ele au devenit lumea mea timp de 5 săptămâni. O lume plina de iubire și de respect fața de viață.

Vă mulțumesc oameni minunați!!!!

—-

This post is dedicated to those who took care of Andrei for 5 weeks every day and every night, wonderful people from the pediatric ATI section in Debrecen !!!

While I was there, I felt like I was in a big family looking after their children. I felt safe and most importantly I felt that they had the faith that Andrei would do well. He was intubated, breathing apparatus for him, and these wonderful people encouraged me and gave me wings.

I am grateful to the nurses who have been very patient with me to teach me everything that is done in a section of ATI and have trusted me to let myself do everything for my child. I was there from 6:45 until 21:00, maybe even 23:00 in the evening and they became my world for 5 weeks. A world full of love and respect for life.

Thank you wonderful people !!!!